Bedankt

Uw registratie werd goed ontvangen!

OK

Email adres

Dit email adres is reeds in gebruik.

sluiten

Login

Het logingedeelte is exclusief voor coöperanten.

Paswoord vergeten

Vul hieronder uw email adres in en we versturen uw paswoord naar uw email adres

Even wachten... Uw gegevens worden doorgestuurd

Disclaimer

Avelgem Green Power cvba, hierna te noemen Avelgem Green Power, verleent u hierbij toegang tot www.avelgemgreenpower.be ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Avelgem Green Power behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Avelgem Green Power spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Avelgem Green Power nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de informatie op de Website liggen bij Avelgem Green Power. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Avelgem Green Power, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie anders aangegeven is.

Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking van de door u meegedeelde persoonlijke gegevens is Avelgem Green Power cvba (‘Avelgem Green Power’) met maatschappelijke zetel te Nijverheidslaan 29, BE-8580 Avelgem. Uw gegevens zullen uitsluitend intern bewaard en gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, voor het toezenden van de wettelijk voorziene verslagen en uitnodigingen als coöperant,  en voor statistische doeleinden (doch louter op anonieme basis). Wij kunnen uw persoonsgegevens desgevallend enkel doorgeven aan derden die de communicatie over de projecten van Avelgem Green Power verzorgen. U bent op elk ogenblik gerechtigd om inzage in uw verwerkte persoonsgegevens te vragen, om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens en om hun verbetering of verwijdering te verzoeken. U kan deze rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek daartoe, samen met een recto-versokopie van uw identiteitskaart, te richten aan Avelgem Green Power per gewone post op bovenvermeld adres, of per e-mail naar info@avelgemgreenpower.be.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.