Bedankt

Uw registratie werd goed ontvangen!

OK

Email adres

Dit email adres is reeds in gebruik.

sluiten

Login

Het logingedeelte is exclusief voor coöperanten.

Paswoord vergeten

Vul hieronder uw email adres in en we versturen uw paswoord naar uw email adres

Even wachten... Uw gegevens worden doorgestuurd

Het windenergie project

In haar streven om haar ecologische voetafdruk te verkleinen bouwt IVC Group momenteel 3 windturbines op het industrieterrein in Avelgem. Deze windturbines zullen naar verwachting jaarlijks 13,3 gigawatt uur (GWh) aan stroom opwekken, of het equivalent van het jaarlijks verbruik van meer

dan 2000 huishoudens. IVC Group zal een groot deel van de opgewekte stroom lokaal verbruiken en daarmee voor ongeveer één derde van haar elektriciteitsbehoefte voldoen.

Meer over het project

De 3 windturbines worden gebouwd op de bedrijfsterreinen van IVC Group en Balta te Avelgem en zullen in November volledig operationeel zijn. De 3 windturbines worden geleverd door Enercon en zijn van het type E-70, die ieder 2,3 megawatt, dus in totaal 6,9 megawatt kunnen opwekken. IVC Group heeft IVC Green Power NV opgericht met het specifieke doel de investering, de financiering, de bouw, het management en de exploitatie van deze 3 windturbines ter hand te nemen. De totale investering in de windturbines en daarmee verband houdende infrastructurele werken bedraagt ongeveer EUR 10 miljoen. Deze investering is tot op vandaag op het niveau van IVC Green Power gefinancierd door IVC Group en een banklening. Na het operationeel worden van de windturbines zal IVC Group het grootste gedeelte van de door IVC Green Power opgewekte energie afnemen, het restant zal worden geleverd aan het elektriciteitsnet. Daarnaast profiteert IVC Green Power van het Belgische systeem van Groene Stroom Certificaten die gedurende een periode van 10 jaar een minimum prijs van EUR 90 per opgewekt MWh zullen opbrengen. Hiernaast vind je de geplande timings voor indienstname van het windpark.

Windmolen 1
Installatie van het turbinegeheel: klaar 24 september
Aansluiten op het elektrisch net: 7 oktober
Indienstname 300u: periode 9 oktober tot 5 november

Windmolen 2
Installatie van het turbinegeheel: klaar 6 oktober
Aansluiten op het elektrisch net: 15 oktober
Indienstname 300u: periode 17 oktober tot 12 november

Windmolen 3
Installatie van het turbinegeheel: klaar 15 oktober
Aansluiten op het elektrisch net: 25 oktober
Indienstname 300u: periode 30 oktober tot 26 november

Windpark
Proefdraaien volledig park : periode 6 november tot 19 decemberOpbouw van de windmolens

IVC Group

De IVC Group is uitgegroeid tot een wereldspeler in de markt van de kunststof- en laminaat vloerbedekking. Daarbij ontwikkelt IVC Group producten die zijn ontworpen met het oog op de toekomst en die steunen op duurzame praktijken. In dat kader recycleert IVC Group in de nieuwe Moduleo

fabriek in Avelgem haar eigen afval in nieuwe producten, drijven zonnepanelen in haar fabriek in de USA een hele vloot elektrische heftrucks aan en zo zal IVC Group in de toekomst dus ook onuitputbare windenergie benutten. Op die manier produceren we een steeds milieuvriendelijkere vloer.


IVC Group telt ongeveer 1300 personeelsleden wereldwijd en realiseerde in 2013 een omzet van EUR 530 miljoen. In Europa ontwikkelt en produceert IVC Group vinyl vloeren in twee hypermoderne productie units: IVC Avelgem, België (waar tevens het hoofdkwartier van de groep zich bevindt) en IVC Wiltz, GH Luxemburg. Daarnaast heeft IVC US enige jaren geleden in Dalton (Georgia) de meest performante vinylfabriek ter wereld gebouwd. Moduleo is de jongste business unit, gespecialiseerd in de fabricage van hoogwaardige, modulaire kunstofvloeren.

In Avelgem is daartoe in 2012 een groene fabriek gestart om op ecologisch verantwoorde wijze recycleerbare designvloeren te maken. In Vielsalm, België, opereert IVC Group twee fabrieken voor MDF (Spanolux) en laminaatvloeren (Balterio) productie. De door IVC Green Power opgewekte groene stroom zal voor ongeveer een derde in de energiebehoefte van IVC Group in Avelgem voorzien en past daarmee in het streven van IVC om zo duurzaam mogelijk te produceren.


Avelgem Green Power,
een coöperatieve vennootschap

Inwoners van Avelgem kunnen een bijdrage leveren aan het succes van het windenergieproject en daarbij een mooi rendement behalen. Daartoe richt IVC Group de coöperatieve vennootschap Avelgem Green Power op, waarbij inwoners tot een bedrag van EUR 3000 een verwacht jaarlijks rendement van 4 - 6% kunnen behalen dat tevens is vrijgesteld van belasting. Het jaarlijks rendement zal wel in enige mate afhankelijk zijn van de windopbrengst van

de windmolens, het is uiteindelijk groen ondernemen!
Mocht u interesse hebben op deze manier een bijdrage te leveren aan een schoner milieu en daarnaast een aantrekkelijk rendement te behalen, kunt u zich hieronder vrijblijvend aanmelden. U krijgt dan gedetailleerde informatie omtrent het project en deze aanbieding op basis waarvan u kunt besluiten zich definitief aan te melden.


Avelgem Green Power CVBA is een zogenaamde coöperatieve vennootschap die meerderjarige inwoners van Avelgem en de medewerkers van IVC in Avelgem de mogelijkheid biedt in aandelen van EUR 500 tot een bedrag van EUR 3000 deel te nemen (dus tot maximaal 6 aandelen). U wordt dan een coöperant. Voor Avelgem Green Power CVBA loopt op dit moment een aanvraag tot erkenning bij de Nationale Raad voor de Coöperatie. Het voordeel van erkenning voor de coöperant is dat het dividend tot een bedrag van EUR 190 per jaar is vrijgesteld van belastingen. op deze manier wil de Belgische overheid groene investeringen en de brede participatie daarin stimuleren. Avelgem Green Power wenst op deze manier tot maximaal EUR 1 miljoen aan middelen op te halen. De middelen die Avelgem Green Power zo zal ophalen zullen via een risicodragende lening tegen een vooraf afgesproken rentevoet aan de operationele vennootschap IVC Green Power ter beschikking worden gesteld. De rente inkomsten op deze lening vormen de enige inkomstbron voor Avelgem Green Power. IVC Green Power zal de rente op deze lening kunnen betalen uit de opbrengsten uit de opgewekte energie.

Dit slechts in die mate dat er een voldoende groot overschot is nadat uit de opbrengsten de operationele kosten en de rente en afbetalingen op schuld aan de bank zijn voldaan. De opbrengsten van IVC Green Power zijn in belangrijke mate afhankelijk van het aantal uren dat de windturbines energie kunnen opwekken, aangezien het project gedurende 10 jaar kan genieten van de verkoop van groene stroom certificaten tegen een minimum prijs van EUR 90,- per MWh en de levering van stroom aan IVC voor een vaste prijs op basis van een langdurig afname contract. Het verwacht rendement van 4-6% per aandeel per jaar zal daarmee in zekere mate afhankelijk zijn van de jaarlijkse windopbrengst van de windturbines. Op basis van de engagementen en contracten waarover Avelgem Green Power beschikt, zijn de risico’s beperkt. Voordat u zich definitief kunt aanmelden, dient u evenwel kennis te nemen van de beschrijving in de vorm van een informatiememorandum, waarin de met het project samenhangende risico’s staan beschreven. Wij kunnen het informatiememorandum slechts verstrekken nadat erkenning van Avelgem Green Power door de Nationale Raad voor de Coöperatie is verkregen. Deze procedure loopt maar kan enige weken in beslag nemen.